Điêu khoản dịch vụ

Linh Tự Đan xin đưa ra các điều khoản dịch vụ để quý khách có thể hiểu rõ và tuân thủ theo nhằm phù hợp cho hai bên. Chúng tôi luôn muốn tuân theo để giúp cho mọi người được thỏa mãn nhất định

Điều khoản dịch vụ

Nhằm bảo vệ chính xác những dịch vụ mà chúng tôi mang đến. Chúng tôi đề nghị Chính sách cung cấp dịch vụ nhằm thông tin đến khách hàng và những người dùng của chúng tôi về những ấn đề liên quan đến thông tin dịch vụ.

Chấp nhận điều khoản dịch vụ

Khi bạn truy cập và sử dụng Website https://chuavosinhhiemmuon.vn Đây được coi là tự nguyện cam kết điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật cho việc sử dụng Website này. Hãy tham khảo những thông tin mà chúng tôi đưa ra trước khi tiếp tục truy cập vào website này.

Quy định sử dụng

Chuavosinhhiemmuon.vn cho phép bạn xem và tải xuống các tài liệu sử dụng cho cá nhân và phi thương mại, tất cả bản quyền tác giả, bản quyền sở hữu trong tài liệu gốc hoặc bản sao bất kỳ được tôn trọng. Không có thông tin nào trong Website được hiểu như trao bằng estoppels, ý nghĩa hoặc bất kỳ điều gì khác, bấy kỳ giấy phép hay quyền về bản quyền, bằng sáng chế, tên nhã hiệu, những vấn đề về sở hữu trí tuệ hoặc quyền sử hữu riêng tư của Chuavosinhhiemmuon.vn và các bên thứ 3 bất kỳ.

Trang web và những thông tin liên quan, bao gồm, nhưng không giới hạn, các trang văn bản, biểu tượng, hình ảnh, âm thanh, clip, html sẽ không được sao chép, tái bản hoặc công khai cung cấp theo bất kỳ hình thức nào nà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Chuavosinhhiemmuon.vn.

Không cung cấp

Nội dung Website không đươc coi là giao dịch mua bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Các nội dung trên Website được công khai miễn phí nhằm mục đích đem lại thông tin hữu ích, không tạo ra một doanh nghiệp hoặc dịch vụ chuyên nghiệp kết nối sự quan tâm giữa bạn và Chuavosinhhiemmuon.vn.

Đường dẫn trong Website này có thể dẫn đến những dịch vụ hoặc các trang website không hoạt động hoặc bên thứ ba do chúng tôi đồng ý. Chúng tôi không đảm bảo hoặc đai diện cho những đường dẫn nào khác hoặc website có thể gặp được tại đây. Để đường dẫn đến một Website khác hoặc những trang có thể được nhìn thấy tại đây. Mọi thao tác của bạn trên những thông tin được công khai trên website này, hoặc các website hoặc những tác vụ liên quan đến Website này có nguy cơ dành riêng cho bạn.

Đường dẫn đến những trang thứ ba

Website thuộc sở hữu của bên thứ ba đươc cung cấp thêm cho bạn lợi ích khác. Nếu bạn truy cập những đường dẫn này, bạn có thể sẽ thoát ra khỏi trang web của chúng tôi và phải thực hiện những điều khoản khác nhau có thể được áp dụng cho website bên thứ ba.

Một số đường dẫn trong website này, ngay cả khi được thực hiện bởi công ty chúng tôi, có thể đem đến những nội dung không phù hợp với mọi người, theo sau đường dẫn trong trang web này bạn phải đọc và chấp thuận những điều khoản sử dụng trang web mà bạn truy cập. Công ty của chúng tôi sẽ không có quyền xem xét các trang web thứ 3 liên quan ở đây và không thê kiểm soát và không có trách nhiệm cho những trang web này, hoặc nội dung tại các trang web này. Linh Tự Đan không chấp thuận báo cáo được sử dụng trong bất kỳ trang web thuộc thẩm quyền của bên thứ ba.

Nội dung từ chối

Công ty chúng tôi luôn cố gắng đưa đến bạn những thông tin có ích nhất bao gồm sự chính xác, sự đầy đủ và sự cập nhật trên website này. Tuy nhiên, rất khí để chúng tôi có thể đảm bảo rằng những nội dung, tài liệu được sử dụng là hoàn toàn chính xác, đầy đủ, có tính cập nhật hoặc hoàn thiện các lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy. Ngoài ra, thông tin được sử dụng như ngày đăng, hiệu lực bài đăng có thể sẽ không đảm bảo được sự chính xác. Website của chúng tối không đảm bảo sẽ cập nhật thông tin một cách thường xuyên.

Do đó, thời gian bạn thấy nội dung trên website chưa chắc đã là ội dung mới nhất và được cập nhật. Đó thuộc về trách nhiệm của bạn phải xác minh thông tin trước khi sử dụng nội dung đó bằng cách liên hệ đến chúng tôi. Người quản trị có quyền sửa đổi, cập nhật, loại bỏ những thông tin được chúng tôi công khai trên Website này mà không cần liên hệ trước với bạn. Một số dịch vụ, nội dung có thể được hạn chế quy đinh hoặc không thuộc nội dung hoặc không thuộc trong tất cả các khu vực pháp lý.

Địa điểm

Chuavosinhhiemmuon.vn được điều hành và duy trì bởi Linh Tự Đan. Bạn phải đồng ý rằng những quy đinh trong điều khoản sử dụng, những hành đông, thủ tục liên quan đến website, cách sử dụng của bạn trên trang web sẽ phải tôn trọng và chấp nhận sự điều chỉnh của pháp luật tại Việt nam mà không cần thông báo trước.

Mọi hành động, mục đích không phù hợp với quy định, pháp lý xuất phát từ quá trình bạn sử dụng trang web này sẽ được gửi tới các tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam, không phân biệt nơi bạn sinh sống hoặc những nơi trên thế giới mà bạn ghé thăm trang web này.

Trách nhiệm người sử dụng

Việc truy cập và sử dụng website này, các nội dung tài liệu là quyền tự nguyện của người dùng. Bạn có trách nhiệm phải tuân theo pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền khi bạn sử dụng website này và bạn phải chấp thuận rằng bạn sẽ không thể truy cập hoặc sử dung trang web này khi bạn không chịu trách nhiệm đối với những vi phạm pháp luật.